Browse Category

Doanh nhân

WikiCeleb tổng hợp những thông tin chi tiết về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp và đời tư các doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới.

32 Articles

WikiCeleb được xây dựng với mục tiêu mang đến cho bạn đọc một kho tàng từ điển về các nhân vật: xoay quanh Kpop, Cbiz, Vietbiz, danh nhân, doanh nhân.

© 2022 All Rights Reserved.

Theo dõi chúng tôi
  • Địa chỉ: 50 Tú Xương, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0925 236 313
  • Liên hệ: wikiceleb.net@gmail.com